IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

ทุนการศึกษา ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์

 siam

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขา ทุกชั้นปี และกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2557 ที่มีความต้องการขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ติดต่อขอแบบฟอร์มรับสมัคร พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบดังนี้
1.สำเนาบัตรนักศึกษา 
2.สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา 
3.ใบผลการเรียน ม.สยาม 
4.สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 
6.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 
7.รูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว
ติอต่อพี่ออย เลขาฯ ที่ห้องพักอาจารย์ 3-103 ภายใน 25 เมษายนค่ะ