IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

โครงการ Microsoft Student Partners

891673 692309467477506 6983862725078374483 o

 

โครงการ Microsoft Student Partners คือโครงการที่บริษัทไมโครซอฟท์จะคัดเลือกนักศึกษามาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ทั้งความรู้เทคโนโลยี แลประสบการณ์ทำงานร่วมกับ Microsoft ในงานใหญ่หลายงาน เพื่อทำให้น้องๆ กลายเป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการในวงการไอที อีกทั้ง MSP ยังได้ร่วมแบ่งปันความรู้ที่ได้รับกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วยครับ
ตามคำเรียกร้องของน้องๆนักศึกษาทั่วประเทศ 
Microsoft Student Partners ขยายช่วงเวลารับสมัครเป็น
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - 23:59

โดยน้องๆสามารถ Register ได้บนเว็บไซท์ใหม่ของเรา
Register Here: www.mspthai.org/mspfy15

*We are Evangelist 
น้องๆ ที่ชอบการสอนแบ่งปันความรู้ และการเดินทางเที่ยวต่างจังหวัด MSP เราออกต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนให้มหาวิทยาลัยทั่งประเทศ จากภาคเหนือถึงภาคใต้ หากน้องๆชอบ เตรียมตัวสมัครได้เลยครับ