IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน

img nida

ใครสนใจร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2557, จัดกิจกรรมที่นครนายน นครราชสีมา และกรุงเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียน ฟรีตลอดงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่นี่ค่ะ

nida01  nida02 
 nida03  nida04
 nida05  nida06