IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

ปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

p01

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์ได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 4 ซึ่งภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนของในแต่หลักสูตร และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รู้จักคณาจารย์ภายในคณะฯ และได้รู้จักนักศึกษารุ่นพี่ในชั้นปีต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมแนะนำตัวของคณาจารย์และคณะสโมสรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีด้วยการเล่นเกมส์ การแสดงต่างๆของนักศึกษาและอาจารย์  และในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการทำบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

 p02  p03  p04 p05 
 p06  p07  p08  p09
 p10  p11  p12  p13
p14 p15 p16 p17
 p18  p19  p20  p21
p22 p23 p24 p25
p26 p27 p28 p29
p30 p31 p32