/ เกี่ยวกับเรา/ ติดต่อเรา

ติดต่อเรา Contact us

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสยาม ห้อง 3-103 ชั้น 1 อาคาร 3
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2457-0068     แฟกซ์ 0-2868-5244
เว็บไซต์ http://itschool.siam.edu/itschool/

Google Map Latitude

13.718321, 100.453147

แบบฟอร์มติดต่อ