ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

โทร

เบอร์โทรศัพท์ 0-2457-0068
แฟกซ์ 0-2868-5244

Opening Hours

Tuesday – Saturday: 8:30am – 4:30pm

Address

มหาวิทยาลัยสยาม ห้อง 3-103 ชั้น 1 อาคาร 3
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แบบฟอร์มติดต่อ