ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปี 2

สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Young Talent Award  ในการส่งผลงานแอนิเมชันเข้าประกวดภายใต้โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards #8 ตอนช่วยพ่อแม่ วางแผนเกษียณ (ระดับประเทศ) ซึ่งจัดโดยโดย Software Park , WealthMagik , สวทช. , WMSL , TACGA , Thai BMA ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ อาคาร Software Park Thailand

“ทีมหิวข้าว” ประกอบด้วย  น.ส.กานต์สินี ปณิธิสวัสดิ์   น.ส.ธนัชพร เมฆฉิม และนาย รวิพล เพชรกมลผล